Prijava u TZ Manager
Unesite Vaše korisničke podatke za pristup. Ako ste zaboravili svoje korisničke podatke obratite se Turističkoj zajednici grada Vodica na info@vodice.hr ili na broj telefona 443 888.
Ukoliko nemate korisnički račun, a želite koristiti uslugu on-line prijave gostiju, obratite se Turističkoj zajednici grada Vodica.
PAŽNJA!
Upozoravamo sve korisnike ove stranice da se pridržavaju odredbe Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08), a koja određuje rok za prijavu gostiju Turističkoj zajednici:

Članak 21.
(1) Pravna i fizička osoba koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu ili uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i osoba u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu, obvezni su u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici općine, grada ili njihovim podružnicama, sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak.


Sve on-line prijave dolaska gostiju koje nisu u skladu s ovom odredbom, nećemo prihvaćati, a korisnicima koji će slati takve prijave blokirat će se pristup stranici.

TZ grada Vodica
Turistički ured